O nás

Sme odborníci v oblasti personalistiky.

Kto sme?

inbound-marketing-agency-london-homepage-slider

Sme spoločnosť, ktorá ponúka služby v oblasti personalistiky a licencií pre agentúru dočasného zamestnávania. 

Tak túto frázu ste už určite niekedy počuli. Čo iné teda sme okrem spoločnosti, ktorá ponúka poskytovanie služieb v oblasti personalistiky a licencií pre agentúru dočasného zamestnávania?

Poskytovanie služieb v oblasti personalistiky a licencií pre agentúru dočasného zamestnávania môže pre každého znamenať niečo iné. Pre mnoho našich klientov sme riešením pri často neľahkom vyhľadávaní kvalitných zamestnancov. Pre iných je to rozvoj talentov pomocou koučingu, tréningov a pod. Pre ďalších konzultácie v oblasti odmeňovania a hodnotenia.

Niektorí klienti časom zistili, že keď starostlivosť o tieto oblasti presunú na niekoho iného, ​​predsa len si trochu vydýchnu. Sme schopní prebrať kompletnú zodpovednosť za zabezpečenie spomínaných služieb a ponúknuť riešenia.

Pre mnoho našich klientov sme zasa partnerom pre rozvoj celej organizácie v tom najširšom zmysle slova.

Ak chcete zistiť, či sme pre vás vhodným partnerom, čítajte ďalej.

Podnikáte v oblasti stavebníctva, medzinárodnej kamiónovej dopravy, či v automobilovom priemysle a zamestnávate väčší počet zamestnancov. Zamestnancov vysielate alebo prideľujete na výkon práce nielen v rámci Európskej únie, ale aj v tretích krajinách.

Na tento účel potrebujete v prvom rade zabezpečiť vystavenie prenosných formulárov A1, prípadne aj licenciu na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania na Slovensku alebo v zahraničí a posúdiť, akej legislatíve podliehajú sprostredkovávaní zamestnanci z hľadiska platenia daní a odvodov.

V pravidelných mesačných lehotách potrebujete spracovávať mzdy v súlade so slovenskou aj medzinárodnou legislatívou a zodpovedať rôzne otázky z oblasti pracovného práva.

mm

 

Naším cieľom je poskytovať partnerom dlhodobé služby zaisťujúce udržanie špecialistov a zvýšenie úrovne ich zručností. Snažíme sa porozumieť krátkodobým a dlhodobým cieľom našich klientov, a to nám umožňuje permanentne konať v ich najlepšom záujme. Prostredníctvom našej znalosti trhu práce pomáhame zamestnávateľom nájsť tie najlepšie možnosti.

Ak máte akúkoľvek otázku alebo pripomienku, chcete vidieť naše referencie, alebo chcete ukázať reakcie našich spokojných klientov, kontaktujte nás.