Služby

Sme odborníci v oblasti personalistiky.

Čo Vám ponúkame?

banner02
Personnel Leasing

Služba Personnel Leasing ponúka flexibilné využitie našich agentúrnych zamestnancov vybraných podľa požiadaviek klienta. Túto službu je možné využiť vo všetkých odboroch – výroba, služby, či predaj. Súčasťou tejto služby je v prípade dodatočného záujmu zákazníka prevod agentúrnych zamestnancov do kmeňového stavu.

Popis služby

 • Definícia vašich požiadaviek na zamestnancov a ich počet
 • Nájdenie skupiny zamestnancov podľa stanovených kritérií
 • Začlenenie agentúrnych pracovníkov medzi vašich kmeňových zamestnancov a ich následná stabilizácia

Pravidelná starostlivosť a kontrola priebehu zákazky prostredníctvom našich koordinátorov v spolupráci so zodpovednými zástupcami za vašu stranu

Služba Vyhľadávanie zamestnancov sa zameriava na nájdenie zamestnancov do kmeňového stavu klienta. Môže ísť o pozície nižšieho a stredného manažmentu až po TOP manažérske pozície. V rámci tejto služby môžeme za vás zrealizovať celé výberové konanie so všetkým, čo vyžaduje alebo len jeho časť.

Popis služby

 • Zostavenie profilu pozície
 • Inzercia na webových pracovných portáloch a v tlači
 • Oslovenie vhodných kandidátov z internej databázy a externých zdrojov
 • Administratívny výber došlých CV
 • Preverenie referencií uchádzačov
 • Hodnotenie uchádzačov (pohovory, znalostné testy, psychodiagnostika, role playing, modelové situácie, prípadové štúdie…)
 • Telefonický predvýber
 • Organizácia pohovorov
 • Testovanie a vzdelávanie kmeňových zamestnancov na akejkoľvek úrovni riadenia

Priame oslovovanie potenciálnych záujemcov („headhunting“)

Starostlivosť o zamestnancov

Dosiahnuť čo najlepšie výsledky v nábore a následnú minimálnu fluktuáciu v priebehu zákazky nám pomáha služba Starostlivosť o zamestnancov. Táto služba je primárne určená pre našich agentúrnych zamestnancov, ale s jednoznačným pozitívnym dopadom na zákazníka. Našim zamestnancom v rámci tejto služby zabezpečujeme kompletný informačný servis a poskytujeme potrebné zázemie, aby sa mohli sústrediť len na svoju prácu.

Doplnkové služby

Doplnková služba ponúka rôzne riešenia personálnych služieb presne podľa vašich požiadaviek. Môže ísť napríklad o personálny audit, počítanie miezd, prenesenie určitého počtu kmeňových zamestnancov pod našu spoločnosť, asistenciu pri riešení nadmerného počtu kmeňových zamestnancov, nastavenie alebo zavedenie novej personálnej stratégie, atď.