homepage nove

Sme špecialisti v personalistike.

Slider-20-1
Personálne poradenstvo

Riadenie ľudských zdrojov vo firme je spojené s neustálym hľadaním odpovedí na rôzne personálne otázky, s hľadaním riešení, ako prostredníctvom ľudských zdrojov plniť svoje strategické ciele.  Je to riadenie ľudského kapitálu s dôrazom na dosahovanie výsledkov v súlade s platnou legislatívou a pracovno-právnymi predpismi.

 

Nemusíte byť odborníkom na personalistiku a s tým spojené zákony, pretože Vám ponúkame možnosť personálneho poradenstva. Poradenstvo pri výbere, sledovaní, vyhodnocovaní merateľných ukazovateľov efektivity personálnych procesov a činností, pomoc pri optimalizácií počtu zamestnancov s ponukou možných riešení pri ich dosahovaní. Poradenstvo pri plánovaní pracovnej sily a tiež návrhy optimalizácie pracovných miest a štruktúry zamestnancov s ohľadom na súčasné aj budúce potreby. Našim hlavným cieľom je zabezpečiť, aby firma bola schopná prostredníctvom svojich zamestnancov dosahovať svoje strategické ciele.

Komplexné riešenia pre upratovanie​.

Zabezpečíme vám pravidelné aj jednorazové upratovacie služby.

Naším poslaním je poskytovať kvalitné upratovacie služby za prijateľné ceny s možnosťami, ktoré vyhovujú vašim individuálnym potrebám.

Váš domov nie je len dom - je to váš priestor, kde môžete relaxovať, odpočívať a tráviť čas robením vecí, ktoré máte radi.

Upratovanie domácností

Váš domov nie je len dom – je to váš priestor, kde môžete relaxovať, odpočívať a tráviť čas robením vecí, ktoré máte radi.
Čistenie výrobných hál, strojov a zariadení
Čistenie iných priemyselných prevádzok
Výškové čistiace práce
​

Priemyselné čistenie

Čistenie výrobných hál, strojov a zariadení Čistenie iných priemyselných prevádzok Výškové čistiace práce ​
Splníme všetky vaše požiadavky a vyčistíme všetky obchodné priestory na najvyššom možnom štandarde.

Upratovanie prevádzok

Splníme všetky vaše požiadavky a vyčistíme všetky obchodné priestory na najvyššom možnom štandarde.

Hygienický program pre Vašu prevádzku

Pravidelná dodávka certifikovaných hygienických potrieb:
 • toaletný papier
 • papierové utierky na ruky
 • mydlo na ruky
 • osviežovače vzduchu (automatické)
 • dodanie zásobníkov na hygienické potreby​
slider_black_sense_foam

Pozrite si našu ponuku personálneho poradenstva:

splash_rec_usingdata_blogbanner

Nami poskytované personálne poradenstvo zastrešuje najmä procesy v oblasti ľudských zdrojov, akými sú odmeňovanie, nábor a výber, adaptácia, riadenie výkonu, interná komunikácia, tréning a rozvoj, plánovanie kariéry (talent manažment), zamestnanecké vzťahy, rozvoj organizácie, exit manažment a pod. Realizujeme tiež personálny audit, alebo aj audit efektívnosti organizačnej štruktúry. Často žiadanými činnosťami sú analýza pracovnej pozície, hodnotenie pracovnej pozície, popis pracovných pozícií, analýza procesov v ľudských zdrojoch alebo ich nastavenie. Máme skúsenosti so zastupovaním zamestnávateľa v kolektívnom vyjednávaní (na úrovni podnikovej kolektívnej zmluvy, alebo KZ vyššieho stupňa), aj s reštrukturalizačným procesom, alebo outplacementom.

arton1289-10a24
 • príprava a spracovanie príslušných dokumentov, formulárov a podkladov
 • podpora a zaistenie organizácie výberových konaní
 • organizácia konkurzov a výberových konaní
 • tvorba personálnej stratégie
 • uskutočnenie personálneho, manažérskeho a organizačného auditu
 • efektívnosť a optimalizácia pracovných postupov
 • koncipovanie personálnych smerníc a dokumentov
 • analýza a podpora rozvoja firemnej kultúry
 • návrh opatrení, reorganizácie pracovných miest a síl zamestnancov
 • registrácia, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na príslušných úradoch a mnoho ďalšieho